Să bem sau să nu bem vin?

Biblia acordă termenului vin mai multe forme de interpretare: vinul alcoolic ajuns la finalizarea procesului prin fermentare extras din struguri, băutură tare, oțet, vin nou sau dulce. Vinul nou sau dulce este denumirea sucului rezultat din stoarcerea strugurelui în pahar pentru a fi băut proaspăt, sau primii stropi de suc obținuți înainte de stoarcerea masivă a strugurilor în teasc, care are caracteristica de nefermentat. Găsim vinul asociat cu binecuvântarea, care sugerează ideea de rodire masivă a pământului „Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug!” (Geneza 27:28), și de asemenea în practica cerută pentru pregătirea jertfelor: „Împreună cu cel dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de untdelemn de măsline fără drojdie, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.” (Exodul 29:40).

Se pare însă că Dumnezeu nu agreează consumul de vin, ca practică a membrilor componenți ai poporului Său, special pentru cei care au responsabilități în slujire. „Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: „Tu și fiii tăi împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în Cortul Întâlnirii, ca să nu muriți: aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.” (Leviticul 10:8-11). „Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: „Când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de nazireat, ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri, și să nu mănânce struguri proaspeți nici uscați.” (Numeri 6:2-3). „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;” (1 Petru 2:9).

Pericolul de a pierde controlul sub influența băuturilor alcoolice este evident condamnat de Dumnezeu, care oferă o alternativă: „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.” (Efeseni 5:18). Unii creștini încearcă să motiveze folosirea băuturilor alcoolice, pe motiv că acestea trebuie consumate cu limită, fără ca acestea să pună stăpânire pe persoana în cauză, producând fie beția, fie dependența, ambele situații condamnate de Scriptură. „Feriţi-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:22-23).

Pavel, într-un context în care singura băutură care înlocuia băutura răcoritoare de azi era vinul, denumit uneori oțet, vin dulce sau nou, atrage atenția creștinilor: „Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine.” (Romani 14:21). Uneori pretextul că vinul se consuma ca răcoritoare facilita consumul de vin alcoolic. „Când vă adunați, deci, în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el, înaintea altuia; așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu, și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud.” (1 Corinteni 11:20-22).

În perioada apostolilor vinul era considerat ca medicament, folosit atât ca uz extern, Pilda Samariteanului Milos (Luca 10:30-37), cât și pentru tratarea anumitor simptome legate de durerile abdominale sau tratarea unor boli. „Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin, din pricina stomacului tău, și din pricina deselor tale îmbolnăviri.” (1 Timotei 5:23). Asta sper să nu inducă ideea că pe unii îi doare în mod constant stomacul! Principiul abstinenței trebuie implementat de către creștini chiar și în societatea modernă. Postul, abstinența de la alcool, halucinogene, pe lângă alte multe lucruri pe care trebuie să le facă un creștin, sunt practici care trebuie să domine viața noastră. Nu putem spune că duhul nostru și inima noastră sunt ale Domnului, iar referitor la trup continuăm să deținem controlul. „Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” (1 Corinteni 9:27). „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20). 

„Vinul este batjocoritor, băuturile tari Sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.” (Proverbe 20:1).

«
»