Să aveți o săptămână binecuvântată!

„De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoștința lui Dumnezeu: întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților, în lumină.” (Coloseni 1:9-12).

Vă doresc ca această săptămână, și nu numai, să vă fie plină de înțelepciune! Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi.” (Proverbe 14:8). „La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui Sunt.” (Iov 12:13). „Înţelepciunea preţuieşte cât o moştenire, şi chiar mai mult pentru cei ce văd soarele.” (Eclesiastul 7:11). „Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi pacinică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.” (Iacov 3:17). „Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea, şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.” (Proverbe 8:12). Să vă dea Dumnezeu înțelepciune în relațiile cu familia, munca și special în ceea ce privește slujirea voastră!

Vă doresc să aveți spor în toate! Reușitele în viață țin în general de constanta muncii noastre împletită cu ajutorul divin. Cel care te-a ajutat până acum să te ajute pe mai departe! „Domnul va sfârşi ce a început pentru mine (tine). Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mânilor Tale.” (Psalmi 138:8). Îți doresc ca această săptămână să îți aducă realizări și împliniri sufletești în toate dimensiunile vieții tale în limitele voii lui Dumnezeu! Pentru că „orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.” (Eclesiastul 3:11). Să te bucuri de frumos la timpul lui! 

Vă doresc ca în continuare să aveți o viață strâns legată de Dumnezeu! Orice început este cu riscuri, însă încrederea în Dumnezeu aduce siguranță. „Eu Sunt Alfa şi Omega, Începutul și Sfârșitul” zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apocalipsa 1:8). Și chiar dacă începi săptămâna cu încercări, roagă-te Domnului pentru biruință, pentru că „mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui.” (Eclesiastul 7:8).  

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” (Coloseni 3:16).  

«
»