PĂSTORUL

Bine ati venit pe aceasta pagina

Ce înseamnă a fi bun?

Publicat: 20/02/2021

„În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții.” (Romani 15:14).    Termenul care definește ceea ce satisface simțurile, într-o notă de împlinire și moralitate este bun și derivatele acestuia....

Mai departe

Trupul Domnului Isus

Publicat: 10/02/2021

„Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.” (1...

Mai departe

Florile din Biblie.

Publicat: 06/02/2021

Când un om dorește să cinstească pe cineva drag, special dacă este femeie, îi cumpără flori. Gestul în sine reprezintă apreciere. Ele însoțesc întotdeauna o emoție. Primirea sau oferirea lor este un gest simplu dar încărcat de semnificații. Culoarea, parfumul, forma, îmbogățesc valoarea simbolică a unui moment important sau a unui cadou special, care transmite...

Mai departe

Cerul – o perspectivă deschisă

Publicat: 23/01/2021

„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și putini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13-14).  Un copil intră într-o cofetărie și ceru un pahar cu apă....

Mai departe

O răbdare biblică

Publicat: 21/01/2021

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9).   O bătrânică rămasă singură, se pricopsi pe balustrada din fața casei cu o pereche de porumbei, pe care îi hrănea...

Mai departe

Cultivă conceptul de utilitate!

Publicat: 09/01/2021

„Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit şi slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră, și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios şi prea iubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor...

Mai departe

Crucea, o dimensiune a împlinirii

Publicat: 04/01/2021

Termenul cruce este folosit în Biblie, special în Noul Testament ca substantiv de 28 de ori iar ca verb de 46 de ori. Crucea a fost folosită ca instrument de tortură. În Vechiul Testament simbolistica atârnării pe lemn aducea ideea de blestem. „Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de...

Mai departe

Să continuăm proclamarea lui Isus!

Publicat: 27/12/2020

Evenimentul culminant ce împarte contorizarea timpului în istorie, s-a consumat în Betleemul din Iudeea. Timpul așteptării s-a împlinit. Mântuitorul, Odrasla promisă, din rădăcina lui David, S-a născut, ca să reia definitiv istoria mântuirii, potrivit promisiunii profetice: „Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! Şi...

Mai departe

Nașterea lui Isus

Publicat: 24/12/2020

„Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte planurile Celui Prea Înalt, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi: Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică...

Mai departe

Ca un pom lângă ape!

Publicat: 23/11/2020

„Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.” (Ieremia 17:7-8)...

Mai departe

«
»