Ce înseamnă a fi bun?

Publicat: 20/02/2021

„În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții.” (Romani 15:14).    Termenul care definește ceea ce satisface simțurile, într-o notă de împlinire și moralitate este bun și derivatele acestuia….

Mai departe

Trupul Domnului Isus

Publicat: 10/02/2021

„Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.” (1…

Mai departe

Florile din Biblie.

Publicat: 06/02/2021

Când un om dorește să cinstească pe cineva drag, special dacă este femeie, îi cumpără flori. Gestul în sine reprezintă apreciere. Ele însoțesc întotdeauna o emoție. Primirea sau oferirea lor este un gest simplu dar încărcat de semnificații. Culoarea, parfumul, forma, îmbogățesc valoarea simbolică a unui moment important sau a unui cadou special, care transmite…

Mai departe

Cerul – o perspectivă deschisă

Publicat: 23/01/2021

„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și putini sunt cei ce o află.” (Matei 7:13-14).  Un copil intră într-o cofetărie și ceru un pahar cu apă….

Mai departe

O răbdare biblică

Publicat: 21/01/2021

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9).   O bătrânică rămasă singură, se pricopsi pe balustrada din fața casei cu o pereche de porumbei, pe care îi hrănea…

Mai departe

Cultivă conceptul de utilitate!

Publicat: 09/01/2021

„Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit şi slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră, și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios şi prea iubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor…

Mai departe

Crucea, o dimensiune a împlinirii

Publicat: 04/01/2021

Termenul cruce este folosit în Biblie, special în Noul Testament ca substantiv de 28 de ori iar ca verb de 46 de ori. Crucea a fost folosită ca instrument de tortură. În Vechiul Testament simbolistica atârnării pe lemn aducea ideea de blestem. „Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de…

Mai departe

Să continuăm proclamarea lui Isus!

Publicat: 27/12/2020

Evenimentul culminant ce împarte contorizarea timpului în istorie, s-a consumat în Betleemul din Iudeea. Timpul așteptării s-a împlinit. Mântuitorul, Odrasla promisă, din rădăcina lui David, S-a născut, ca să reia definitiv istoria mântuirii, potrivit promisiunii profetice: „Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! Şi…

Mai departe

Nașterea lui Isus

Publicat: 24/12/2020

„Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte planurile Celui Prea Înalt, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi: Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică…

Mai departe

Ca un pom lângă ape!

Publicat: 23/11/2020

„Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.” (Ieremia 17:7-8)…

Mai departe

Ești pregătit pentru răpire?

Publicat: 19/11/2020

„Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare Sfântă…

Mai departe

Ce-ai în desagă dragule?

Publicat: 16/11/2020

„Apoi le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă, şi fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? „De nimic” I-au răspuns ei. Şi El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia; cine are o traistă, de asemenea, s-o ia; şi cine n-are sabie, să-și vândă haina, şi să-şi cumpere…

Mai departe

Îți merge bine ceasul?

Publicat: 13/11/2020

„Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.” (Eclesiastul 3:1). Vremurile pe care le trăim au adus cu ele schimbări impresionante într-un ritm mai rapid decât ne așteptam. Lucrurile care păreau că sunt la distanță în timp față de noi au venit așa de aproape încât aproape că…

Mai departe

Fiți mulțumitori!

Publicat: 07/11/2020

„Mulțămiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:18).   Fericirea și împlinirea sufletească se materializează prin atitudinea de mulțumire. Mulțumirea se uită la ce are, în timp ce nemulțumirea se uită la ce are vecinul. Sunt oameni care Îl critică pe…

Mai departe

Postești sau nu postești?

Publicat: 03/11/2020

„Vestiţi un post, chemați o adunare de sărbătoare; strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigați către Domnul.” (Ioel 1:14). Sensul expresiei care se referă la post, translatată din limba ebraică, înseamnă a face sufletul să sufere, prin smerenie. „Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o…

Mai departe

Cât de mult cunoști pe Dumnezeu?

Publicat: 30/10/2020

„Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.” (Filipeni 3:10-11).   Cât îl cunoști pe Dumnezeu? Cunoașterea lui Dumnezeu este o adevărată provocare pentru un om. Faptul că Dumnezeu…

Mai departe

Cum te raportezi la credință?

Publicat: 28/10/2020

„Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” (Ioan 12:21). Cum îl prezinți pe Hristos? Viața unui om credincios nu are ca obiectiv renunțarea la anumite practici, deși acest lucru face diferența dintre un credincios al Domnului și un necredincios. Scopul fundamental al credinței este mântuirea. Ceea ce se va observa în viața credinciosului, ca efect…

Mai departe

Să avem credință în Dumnezeu!

Publicat: 26/10/2020

„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în Mine.” (Ioan 14:1). Oscilarea între credință și tăgadă în lumea creștină se datorează faptului că divinitatea în creștinism nu acceptă reprezentare perceptibilă fizic. „Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”…

Mai departe

Cu mască sau fără mască?

Publicat: 23/10/2020

„Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4:13).   Pandemia care bântuie lumea a adus pentru oameni ceva ciudat; multe țări s-au luptat ani de zile pentru ca legislația să specifice că fața cetățenilor trebuie să fie liberă pentru identificare,…

Mai departe

A fi sau a nu fi

Publicat: 20/10/2020

Cea mai mare problemă a societății seculare este să se definească. Pe marginea acestei preocupări s-au dezvoltat o gamă largă de concepte, care țintesc în special zona de gândire. Fiecare astfel de gânditor susține că are dreptate, argumentând totdeauna că celălalt este greșit,  generând astfel un conflict nesfârșit, și un dezechilibru social. Când echilibrul mental…

Mai departe

Nu refuza să ajuți pe cel nevoiaș!

Publicat: 12/10/2020

„De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,…

Mai departe

Frumusețea și profunzimea respectului.

Publicat: 10/10/2020

Societatea seculară se grăbește să promoveze un concept nenatural despre respect. Liberalismul evoluează accelerat, iar cei fără experiența vieții sunt aduși pe o platformă conflictuală, în care sub eticheta tradiționalului sau a progresiei umanismului sunt angrenați într-o dispută imaginară în urma căreia pur și simplu li se năruie identitatea și rămân dezorientați. Într-un astfel de…

Mai departe

„Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.” (1 Ioan 5:21).

Publicat: 04/10/2020

Moise atrage atenția poporului că Dumnezeu nu se prezintă într-o formă fizică. „Şi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut nici un chip, ci aţi auzit doar un glas.” (Deuteronomul 4:12). Însă ori de câte ori Israel alunecă de la credința în Yahweh, de fapt pierde contactul…

Mai departe

Să bem sau să nu bem vin?

Publicat: 02/10/2020

Biblia acordă termenului vin mai multe forme de interpretare: vinul alcoolic ajuns la finalizarea procesului prin fermentare extras din struguri, băutură tare, oțet, vin nou sau dulce. Vinul nou sau dulce este denumirea sucului rezultat din stoarcerea strugurelui în pahar pentru a fi băut proaspăt, sau primii stropi de suc obținuți înainte de stoarcerea masivă…

Mai departe

Cu sau fără cercei

Publicat: 30/09/2020

Trăim vremuri în care exprimarea exterioară a sfințeniei a devenit ridicolă pentru unii, iar acei care se comportă așa și se expun diferit de societatea seculară sunt numiți homofobi, ciudați, retardați, etc. Dumnezeu vrea ca biserica să aibă un aspect curat, întreținut elegant și fără extravaganță. Creștinii trebuie să se îmbrace frumos, cu bun simț…

Mai departe

Să aveți o săptămână binecuvântată!

Publicat: 28/09/2020

„De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru: aducând…

Mai departe

Parfum de pocăit

Publicat: 26/09/2020

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării.” (2…

Mai departe

Cum decide Dumnezeu cine va ajunge în iad sau rai?

Publicat: 22/09/2020

„Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viața veșnică.” (Ioan 6:47). Marea întrebare care frământă mințile oamenilor este ce se va întâmpla cu noi, după actul decesului. Este evident că există o desprindere dintre fizic și spiritual. Corpurile fără viață sunt tot aceleași ca înainte, însă diferența o face faptul că lipsește…

Mai departe

Atitudini în biserică!

Publicat: 20/09/2020

„Mă bucur când mi se zice „Haide la Casa Domnului!” (Psalmi 122:1)   Astăzi pentru că este duminică, vreau să vă provoc să descoperim câteva lucruri care pot face din biserică locul cel mai atractiv. Biserica este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut natura să fie un izvor de plictiseală și nici biserica locul…

Mai departe

Harul lui Dumnezeu

Publicat: 18/09/2020

„Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu…” (2 Corinteni 8:1).    Termenul Har are o conotație cu totul specială. Încă din perioada Vechiului Testament găsim în Scriptură referiri la har, prin asocieri cu dragoste statornică, loialitate, credincioșie, îndurare, și se referă la o relație dintre Dumnezeu și om. „Veniți,…

Mai departe

Cum ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune?

Publicat: 16/09/2020

„Când strigă un nenorocit, Domnul aude, şi-l scapă din toate necazurile lui.” (Psalmi 34:6).   Rugăciunea este activitatea prin care omul intră în dialog cu Dumnezeu. Relația în care Dumnezeu ne așază în urma credinței noastre în jertfa lui Isus Hristos și în urma nașterii din nou ne permite să ne adresăm lui Dumnezeu în…

Mai departe

Cum arată Dumnezeu?

Publicat: 14/09/2020

„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi.” (1 Ioan 4:12). Este foarte dificil de descris persoana divinității din moment ce ea reprezintă limita maximă și de neatins a închipuirii. Limitele între care am putea lăsa imaginația noastră să…

Mai departe

„Inima îmi zice din partea Ta: „Caută Fața Mea!” Și Fața Ta, Doamne, o caut!” (Psalmi 27:8).

Publicat: 12/09/2020

Pentru a descoperii existența divinității, conceptul cauzalității este un mijloc fundamental. Orice lucru care există, are un început și în același timp are un constructor. Nimeni nu poate să spună că bicicleta pe care merge a apărut la întâmplare în fața casei lui, iar drumul care duce la magazin a fost rezultatul unei întâmplări, inclusiv…

Mai departe

„Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” (Exodul 20:17)

Publicat: 10/09/2020

Porunca zecea țintește forma în care un creștin trebuie să dețină controlul asupra minții lui, instinctelor și provocărilor. Există două forme de pofte: cea nevinovată, sănătoasă – pofta de mâncare, setea, dorința de odihnă, intimitatea, etc., și, cea care atunci când este satisfăcută provoacă păcat: îmbuibarea prin alimentație și băutură, ispita sexuală, dorința de a…

Mai departe

„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.” (Exodul 20:16)

Publicat: 08/09/2020

Această poruncă se referă și la faptul că slujirea noastră poate avea valențe ciudate. Mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu poate să fie „strâmbă” și poate devenii dăunătoare celor care ascultă, dacă audiența este văduvită de forma corectă și completă a învățăturii. Pavel spune că „De aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele tuturor. Căci…

Mai departe

Oprește bârfa! „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău!” (Exodul 20:16)

Publicat: 06/09/2020

Porunca a noua țintește direct vorbirea de rău, prin care unei persoane i se poate fura numele care-i reprezintă reputația, poziția, slujba, familia, prietenii, etc.. Vorbirea de rău este o formă rafinată de a nedreptății pe cineva şi de a-l fura, fie de relațiile lui, pentru că poate aduce dezbinare între prieteni, fie de familia…

Mai departe

Respectă proprietatea și zeciuiala! „Să nu furi.” (Exodul 20:15).

Publicat: 04/09/2020

Această poruncă recunoaște existenta unor bunuri care nu constituie proprietatea noastră ci a altora. Furtul este actul prin care o persoană își însușește pe ascuns sau pe față, cu forța sau șiretlicuri dreptul sau bunul altuia. Hoția, jaful, prăduirea, târguielile necinstite, mita, înșelătoria, fac parte din acest capitol. Însă tot aici încadrăm și acele forme…

Mai departe

Îmbracă-te cuviincios să nu provoci preacurvia! „Să nu preacurvești.” (Exodul 20:14)

Publicat: 02/09/2020

Îmbrăcămintea indecentă este o altă formă gravă de încălcare a poruncii a șaptea. Contextul social și cultural contemporan promovează conceptul hainelor care evidențiază părțile intime ale corpului omenesc, scopul evident fiind atracția ochilor și seducția. O astfel de expunere publică a oamenilor provoacă imoralitate. „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Dar…

Mai departe

„Să nu preacurvești.” (Exodul 20:14) NU Homosexualitate şi lesbianism!

Publicat: 31/08/2020

„Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.” (Evrei 13:4). Homosexualitatea este un păcat vechi ce implică relații intime între bărbat şi bărbat. Lesbianismul implică relații intime între femeie și femeie. Este păcatul care a caracterizat Sodoma și Gomora. Egiptenii, evreii și…

Mai departe

„Să nu preacurvești.” (Exodul 20:14)

Publicat: 29/08/2020

Porunca a șaptea este o interdicție a explorării trupului altei persoane, special din punct de vedere sexual. Probabil acoperă toate formele de comportament sexual nepermis, care este foarte bogat în forme, datorită și evoluției imoralității dezvoltată de societatea contemporană. Dumnezeu a creat pe om ca ființă sexuală. Nu este nimic nedemn în a recunoaște acest…

Mai departe

Eutanasia și suicidul. Respectă sanctitatea vieții!

Publicat: 27/08/2020

„Să nu ucizi.” (Exodul 20:13) Când o persoană în suferință, care știe că din cauza bolii mai are puțin de trăit, îi cere unui creștin să facă ceva pentru a o ajuta să moară, credeți că trebuie să îi împlinească această cerere? Acest lucru a primit denumirea de eutanasie care înseamnă moarte fericită. Demnitatea persoanei…

Mai departe

Nu avortului! Respectă sanctitatea vieții!

Publicat: 25/08/2020

„Să nu ucizi.” (Exodul 20:13) „Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele: Te laud că Sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca…

Mai departe

Porunca a șasea: Respectă sanctitatea vieții!

Publicat: 22/08/2020

„Să nu ucizi.” (Exodul 20:13)   În această poruncă Dumnezeu subliniază prin Moise că viața este sacră. El este sursa vieții și singurul care are controlul asupra ei. Viața nu este rezultatul hazardului, și nici ființa umană un rezultat al unei forme de evoluție. Viața umană este darul Lui Dumnezeu, iar omul este o făptură…

Mai departe

Să-ți respecți părinții!

Publicat: 21/08/2020

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” (Exodul 20:12). Prima poruncă transmisă de Dumnezeu care vizează relația dintre oameni este legată de părinți. Baza pentru modul în care arată comportamentul copilului în cadrul societății este determinat de modul în…

Mai departe

Porunca a IV-a: Să ai o zi pentru odihnă și sufletul tău săptămânal!

Publicat: 19/08/2020

„Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta,…

Mai departe

Porunca a treia: Exprimă respectul față de Dumnezeu chiar și prin modul în care îi rostești Numele!

Publicat: 17/08/2020

„Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.” (Exodul 20:7)   Această poruncă se referă la modul în care ne raportăm în vorbirea noastră, si la modul în care administrăm exprimarea verbală special în raport cu Numele lui Dumnezeu….

Mai departe

Porunca a doua: să păstrezi curată închinarea!

Publicat: 16/08/2020

„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care Sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujești; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la…

Mai departe

Cele zece porunci, o prezentare sumară

Publicat: 10/08/2020

Legea celor 10 porunci sau Decalogul a fost dată de Dumnezeu pe muntele Sinai. Ea devine obligatorie pentru orice om, orice timp și loc. Ea a fost scrisă pe două table de piatră, unii cercetători susțin că prima tablă a conținut cele patru porunci, care ne arată obligațiile noastre pe verticală, iar a doua tablă,…

Mai departe

Stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor ca roadă a Duhului Sfânt

Publicat: 09/08/2020

„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16)  Virtutea stăpânirii de sine reprezintă o încheiere adecvată a înșiruirii de nouă virtuți ale roadei Duhului Sfânt. Nici una dintre acestea nu este independentă de celelalte, fiecare exercită influență și…

Mai departe

Blândețea ca roadă a Duhului Sfânt

Publicat: 06/08/2020

„Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii!” (Iacov 3:13)   Blândețea este o trăsătură care se vede în comportament mai mult decât în cuvinte. Ea înseamnă neîmpotrivire, iertare, omenie, pace sufletească, prietenie, nu jigniri, nu provocări. Blândețea nu este moștenire sau dar nativ, nu…

Mai departe

Fiți plini de Duh!

Publicat: 31/05/2020

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” Faptele Apostolilor 1:8               Rusaliile reprezintă una dintre marile sărbători creștine, care are menirea de a actualiza pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor lui Isus….

Mai departe

Dovezile învierii noastre în Hristos, în viața de credincios

Publicat: 11/04/2020

Ioan 20:1 „În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalina s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.” Dragii mei, cele mai reprezentative ilustrate referitoare la mărețul eveniment al Învierii lui Isus sunt cele în care apare o peșteră, lângă ea o piatră răsturnată…

Mai departe

Situație specială

Publicat: 12/03/2020

Stimați frați și surori, membrii componenți ai bisericii Betel, cât și cei care au plăcerea de a ni se alătura în slujire, Ținând cont de evoluția situației și de măsurile de prevenție luate de autoritățile din Irlanda, cu părere de rău dar având în vedere sănătatea noastră și expunerea la situații nedorite, vă anunțăm că:…

Mai departe

Hotărâre specială

Publicat:

Datorită situației create de infecția cu coronavirus și deciziilor de Guvern luate la această oră în Irlanda, conducerea Bisericii Betel Dublin Irlanda hotărăște: 1. Ne încredem în Dumnezeu, Îl chemăm prin rugăciune în fiecare seară, la ora 21.00, fiecare unde ne aflăm! Noi punem Numele Domnului peste biserică, frați slujitori și membrii bisericii, cu credință…

Mai departe

Luminați de sărbători!

Publicat: 22/12/2019

Lumina este stimulul care acționând asupra retinei din ochi, produce senzația vizuală. Din punct de vedere fizic, lumina este o radiație electromagnetică; pentru a fi percepută de om ea trebuie să aibă anumite caracteristici: frecvența trebuie să fie cuprinsă între limitele sensibilității vizuale ale receptorilor fotosensibili din retină, adică în domeniul de lungimi de unde…

Mai departe

„O LUCRARE LĂUNTRICĂ” (2), (3)

Publicat: 25/09/2019

„O LUCRARE LĂUNTRICĂ” (2), (3) „Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi.” (Ioan 16:7) Chiar dacă ucenicii sufereau în inima lor din cauza plecării Domnului Isus, El i-a asigurat că asta era spre folosul lor, pentru că astfel li se deschidea o cale…

Mai departe

O lucrare lăuntrică

Publicat: 23/09/2019

„O LUCRARE LĂUNTRICĂ” (1) „El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16) Mai ții minte cum erau mesele de seara în familie… fără telefoane mobile? Ți-amintești cum membrii familiei tale se bucurau că sunt împreună, nederanjați de tehnologie? Noi suntem o generație care pierde plăcerea și arta…

Mai departe

Fiți concentrați la esență! Hristos a înviat!

Publicat: 28/04/2019

Există atât de multe lucruri spuse despre moartea Mântuitorului și răstignirea Lui. Mulți oameni încearcă, cu idei câteodată năstrușnice, să iasă în evidență, punând reflectorul pe lucruri secundare, ignorând esențialul: Hristos a murit și a înviat pentru mântuirea umanității! „Cercetătorul Simcha Jacobovici (Sursa: Daily Mail) susține că a găsit doua cuie folosite la crucificarea lui…

Mai departe

Vă invităm la sărbătoare!

Publicat: 14/01/2019

Vă invităm la sărbătoare! Cu mare bucurie vă spunem un bun găsit și în anul 2019! Dumnezeu să vă dea un an plin și binecuvântat! Privind în urmă la o istorie deja scrisă cu penelul faptelor și al vieții, marcăm 20 de ani de existență, frumoși și grei pe alocuri. Sau scurs ca un vis,…

Mai departe

Mesaj de Sărbători 2018-2019

Publicat: 25/12/2018

Cu ocazia sărbătorilor care marchează Nașterea Mântuitorului și sfârșitul de an 2018, Dorim să vă binecuvântăm în Numele Sfânt al Mântuitorului nostru Isus Hristos cu bucurie și să vă dorim să aveți sufletul plin de lumină, mângâierea și mântuirea Domnului să fie în casa dumneavoastră și pacea Lui să fie revărsată pentru toate zilele și…

Mai departe

DESPRE CINA DOMNULUI

Publicat: 29/04/2018

Ce este de fapt Cina Domnului? Deși este practicată în toate ramurile creștinismului, totuși există interpretări diverse asupra acestui subiect. Presupunerile filosofice, dezbaterile și disputele care au avut loc în special în perioada medievală pe această temă, au lăsat consecințe până în perioada actuală. Cina Domnului este înființată de însuși  Hristos pentru a fi practicată…

Mai departe

Un gând de Paște

Publicat: 01/04/2018

Sărbătoarea Învierii lui Isus marchează din nou în partea vestică a lumii clipe de emoție și evenimente speciale ale creștinilor. Sunt timpurile cele mai prielnice de posibile afirmări comerciale pe toate nivelele existenței. Vă îndemn să reflectăm în contrast cu ofertele la esența sărbătorii, la Persoana care își merită locul principal într-un astfel de cadru:…

Mai departe

Un gând pentru săptămâna patimilor Domnului Isus Hristos

Publicat: 29/03/2018

Pentru că suntem în săptămâna când ne amintim de suferințele, moartea și învierea triumfătoare a lui Isus, vă doresc să avem puterea de a înțelege valoarea dragostei lui Dumnezeu și în același timp capacitatea de a fi sensibili special cu sufletul propriu, lăsând ființa noastră să împrospăteze aceste valori ca mai apoi să ne fie…

Mai departe

Mesaj de Anul Nou 2018

Publicat: 31/12/2017

Pentru anul 2018 vă dorim să aveți din plin sănătate, să aveți întotdeauna inima plină de pace și mulțumire, dragostea să vă fie din belșug, lumina pentru fiecare pas să vă fie curată, să aveți multe împliniri, și mai mult decât orice vă dorim să vă simțiți în atenția lui Dumnezeu și a celor dragi!…

Mai departe

Un gând despre credinciosul care se botează

Publicat: 14/11/2017

Unul dintre lucrurile importante la începutul vieții de credință în Dumnezeu al unui om este botezul în apă. Acesta este un aspect al dimensiunii practice a mărturisirii credinței. Desigur începutul acesta cu proclamări clare, fundamentate în trăiri reale bazate pe experiență cu Dumnezeu și nu în ultimul rând pe ascultarea de Cuvântul Sfânt scris, aduce…

Mai departe

Fii un martor veritabil!

Publicat: 01/11/2017

       „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” (Faptele Apostolilor 1:8) Fiecare element al credinței noastre este parte a unui ansamblu de învățături și practici pe care Dumnezeu a rânduit ca biserica să le…

Mai departe

Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim

Publicat: 22/09/2017

     „…veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi Suntem poporul păşunei Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi glasul Lui!” (Psalmi 95:6,7) Pentru că avem de a face cu o schimbare de generații cu mari…

Mai departe

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul!

Publicat: 14/09/2017

 „Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţei, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!” (Osea 6:3) Înainte de cucerirea lui Israel de către asirieni în anul 722 î.Hr, la sfârşitul unei perioade foarte prospere, Osea a slujit ca profet. Istoria…

Mai departe

O toamnă cu muncă pentru a culege roade!

Publicat: 01/09/2017

„Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic!” (Proverbe 20:4) Fiecare anotimp aduce cu sine perspective sau concluzii. Uneori orizonturile par a fi limitate, alteori infinitul pare a fi realitatea pe care doar încercăm să o străpungem, fără a putea definii exact ce poate ascunde această valoare fără definiție…

Mai departe

Fi prezent la închinarea bisericii în care ești membru!

Publicat: 07/08/2017

„Mă bucur când mi se zice „Haide la Casa Domnului!” (Psalmi 122:1)   Secularismul își pune amprenta tot mai pregnant pe valorile care au construit societatea. Diluarea esențelor tari ca: familia, biserica și relațiile bazate pe onestitate a devenit o activitate prioritară în media, influențele socio-politice, etc. Moralitatea a căpătat forme acute de relativism. Confortul…

Mai departe

„Răscumpăraţi vremea, căci zilele Sunt rele!” (Efeseni 5:16)

Publicat: 01/07/2017

Contextul secular dezvoltă o gamă întreagă de valori și concepte, etalate pe paleta de prezentare în tonul valorilor postmoderne în culori „curcubeice”, care cu multă ușurință, puse în vitrina contemporaneități modelează sistemele de gândire a multor oameni. Unele, fără înțeles, devin idealuri, făcând din oamenii simplii, care știau să definească altădată cine sunt, adevărați cobai…

Mai departe

Botezul în apă

Publicat: 14/06/2017

     „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20) Suntem bucuroși ca în anul 2016 să avem o nouă grupă de…

Mai departe

Pentru toți cei care folosiți internetul și vă logați la pagina noastră vă spunem să aveți multă binecuvântare, pace și sănătate!

Publicat: 06/06/2017

Pentru toți cei care folosiți internetul și vă logați la pagina noastră vă spunem să aveți multă binecuvântare, pace și sănătate! Vă invităm să începem vara împreună și să ne bucurăm de tot ce Dumnezeu ne aduce în această perioadă! Acest timp aduce cu el activități mult așteptate în dreptul tinerilor și copiilor: tabăra de…

Mai departe

Pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire!

Publicat: 05/06/2017

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, săaveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi desbinări între voi, ci să fiţi uniţi închip desăvârşit într-un gând şi o simţire. (1 Corinteni 1:10)   Există atât de multe țeluri în viață care se clădesc, uneori pe ambiții, alteori pe scopuri inutile. Orgoliile țin uneori loc…

Mai departe

Luca 8:39 „Întoarce-te acasă, şi povesteşte tot ce ţi-a făcut Dumnezeu.” El a plecat, şi a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Isus.

Publicat:

Pentru toți cei care folosiți internetul și vă logați la pagina noastră vă spunem să aveți multă binecuvântare, pace și sănătate! Vă invităm să începem vara împreună și să ne bucurăm de tot ce Dumnezeu ne aduce în această perioadă! Acest timp aduce cu el activități mult așteptate în dreptul tinerilor și copiilor: tabăra de…

Mai departe

Sărbătoarea învierii și realitatea

Publicat: 14/04/2017

De cele mai multe ori pe lucrurile valoroase, pe care le așezăm uneori pe socluri sau în locuri mai greu accesibile, se așterne praful uitării peste care se dezvoltă tacit și infecțios ciuperca sau parazitul mitului sau tradiției imaginare. Tot felul de înflorituri infecte uneori viu colorate cu legende și imaginații care mai de care,…

Mai departe

Să facem sărbătoarea frumoasă!

Publicat: 01/04/2017

Învierea lui Isus Hristos este un fundament doctrinar și ritual pentru credința creștină. Este practic temelia bisericii pe care o cunoaștem astăzi. Acest eveniment este relatat de scrierile vremii și de apostolii lui Hristos. La început, învierea ca doctrină nu a fost acceptată în Imperiul Roman cu excepția primilor creștini. Învierea lui Isus este cea…

Mai departe

Luna aprilie aduce cu ea o adevărată încărcătură de emoții

Publicat: 01/03/2017

Luna aprilie aduce cu ea o adevărată încărcătură de emoții. Biserica se apropie de celebrarea evenimentului Intrării Domnului Isus în Ierusalim, evenimentul crucificării și apoi de mărețul act al Învierii Domnului, când moartea a fost învinsă și drumul spre viața a fost deschis. Deși aceste evenimente sunt sărbătorite de aproape 2000 de ani, ele rămân…

Mai departe

Biserica Betel vă invită să fiți din nou cu noi la părtășie și în această lună!

Publicat: 10/02/2017

Biserica Betel vă invită să fiți din nou cu noi la părtășie și în această lună! Bucuroși să vă fim gazde, vrem să vă conducem în prezența Domnului! Campania de evanghelizare continuă și luna aceasta. Bucuria de a vă găzdui, în locul unde îl simți pe Dumnezeu aproape ne-a fost oferită de Dumnezeu, iar plăcerea…

Mai departe

De Anul Nou

Publicat: 01/01/2017

Sfârșitul anului se apropie cu rapiditate și este, cu siguranță, momentul pe care fiecare dintre noi îl așteaptă pentru a sărbători un nou început alături de prieteni și familie. Însă, în afară de faptul că treci într-un an nou, ce anume știi despre noaptea dintre ani? Iată câteva curiozități: Împăratul roman Julius Caesar, în anul 45 d….

Mai departe

Sărbători binecuvântate de Isus!

Publicat: 25/12/2016

Lumina sfântă venită din cer prin întruparea lui Isus să vă umple sufletele, să vă aducă sperantă și pace, bucurie în inimă vouă și celor dragi vouă, și multă sănătate! „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului…

Mai departe

28 noiembrie – 02 decembrie 2016 Post și rugăciune

Publicat: 28/11/2016

În formele actuale de evoluție ale umanității, cadru de manifestare a celor mai atractive și nocive sisteme de distrugere a calității sufletului, biserica lui Hristos se confruntă cu invazia celei mai evoluate forme de infecție seculară din istoria umanității. Urâciunile devin elemente de decor, practicile care altădată erau ascunse și chiar condamnate de cetățeni astăzi…

Mai departe

Te așteptăm la Cina Domnului!

Publicat: 14/07/2016

        „Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea; căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”(Luca 22:14-16) Dumnezeu…

Mai departe

O dimensiune a împlinirii „făgăduinței”.

Publicat: 14/05/2016

           Ziua Cincizecimii pentru evrei a reprezentat o sărbătoare anuală încărcată cu ritual și fast (Numeri 28:26 -31), la care participau oamenii veniți din toate împrejurările Israelului (Faptele Apostolilor 2:7-11), zi în care se aduceau roadele și se legănau înaintea lui Dumnezeu snopii. Dar în ziua când ucenicii erau toți împreună,…

Mai departe

„Scoală-te, deci, şi lucrează, şi Domnul să fie cu tine.” (1 Cronici 22:16)

Publicat:

Sunt atâți oameni în jurul nostru care mor în păcat și în fărădelege. Generația care crește sub ochii noștri se leagănă în sentimentul autosuficienței, generând starea de nepăsare așezată pe fundamentul comfortului, căutând mereu o împlinire temporală. De dragul lor, privind doar la imaginea copilului satisfăcut în țarcul protector și a noastră, creată de noi,…

Mai departe

Cântatul cocoșului

Publicat: 15/03/2016

„Şi Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Dar Petru I-a zis cu şi mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi…

Mai departe

2016 – ANUL FAMILIEI BETEL

Publicat: 01/01/2016

Anul 2016 se pretinde a fi unul cu multe provocări: schimbările majore de concepte privitor la identitatea umană, evidențierea populației, efectul gândirii liberale în dreptul principiilor creștine, redefinirea familiei în termeni moderni, pretențiile statale de proprietate asupra minorilor special, revendicate prin diferite forme, organizații și aspecte legislative, ne pune în situația ca, biserică fiind, să…

Mai departe

Urare

Publicat: 25/12/2015

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului este timpul special, în care poți întâlni o persoana specială! Inocența Copilului în care divinitatea a căpătat valențe umane este oglinda și suma unei gândiri curate, pline de dragoste; este expresia unui sentiment izvorât din imperiul infinitului în care divinitatea clocotește de dorința părtășiei cu creația. Este rădăcina nesfârșitului care în noaptea…

Mai departe

Vino la rugăciune și tu!

Publicat: 14/05/2015

„Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea.” (Faptele Apostolilor 3:1)   Există întotdeauna un raționament de care facem uz în fața fiecărei provocări: de ce trebuie să facem asta? Este absolut normală o astfel de întrebare, atunci când ea vine pe fondul plin de culoare a paletei de…

Mai departe

Îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu!

Publicat: 14/01/2015

„Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El. Depărtează-te de fărădelege, şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Şi atunci, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică; îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs. Zilele tale vor…

Mai departe

Viziune de lucru 2015 BETEL DUBLIN

Publicat: 01/01/2015

„…caută pacea, şi aleargă după ea!” (Psalmi 34:14) Anul 2015 a debutat cu multe provocări. Desigur, pe lângă lucrurile care par realizări suntem expuși la eșec. Vulnerabilitatea poate să își spună cuvântul. Dar noi pornim la drum cu credință, rostind mereu un cuvânt care reprezintă un mandat pentru membrii bisericii Betel în perioada acestui an:…

Mai departe

Nașterea Domnului Isus Hristos este o sărbătoare creștină celebrată în marea majoritate a lumii occidentale,

Publicat: 25/12/2014

Nașterea Domnului Isus Hristos este o sărbătoare creștină celebrată în marea majoritate a lumii occidentale, după calendarul gregorian, la 25 decembrie, iar după calendarul iulian, specific în zona de răsărit a lumii, la 6 ianuarie. Ea face parte din cele 12 sărbători domnești (praznice împărătești) ale Bisericilor bizantine, a treia mare sărbătoare după cea de…

Mai departe

„Încingeţi-vă, preoţi, şi plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu!

Publicat: 10/10/2014

 „Încingeţi-vă, preoţi, şi plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare şi jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru. Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi…

Mai departe

Cu deosebită părere de rău și cu inima zdrobită de durerea unei despărțiri neașteptate, anunțăm că dintre noi,

Publicat: 08/05/2014

Cu deosebită părere de rău și cu inima zdrobită de durerea unei despărțiri neașteptate, anunțăm că dintre noi, la numai 41 ani a plecat în veșnicie fratele Daniel Frim. Pentru ultima data, în data de 08 mai 2014, în jurul orei 13.30, privirea lungă a fratelui Daniel, aflat sub efectul sedativelor, a întâlnit privirea soției…

Mai departe