Prinde hoțul numit pandemie!

„Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat şi știința pe popor, a cercetat, a adâncit şi a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute, şi să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân.” (Eclesiastul 12:9).  

Perioada de timp în care ne aflăm este îmbibată de teorii ale conspirației, nesiguranță, exagerări, dar și adevăr care este greu de acceptat. Există într-adevăr o boală care îmbolnăvește trupul, dar este și una care îmbolnăvește mintea. Pentru trup Scriptura spune că dacă „un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine sau o pată albă, care va semăna cu o rană de lepră pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aaron sau la unul din fiii lui, care sunt preoți. Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului… Preotul să închidă șapte zile pe cel cu rana. A șaptea zi preotul să-l cerceteze iarăși. Dacă i se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a doua oară încă șapte zile.” (Leviticul 13:2-5). „Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata.” (Eclesiastul 8:5). Dacă pandemia ți-a furat sănătatea respectă tratamentul ca să o redobândești chiar cu prețul izolării fizice!

„Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul.” (Petre Țuțea). „Căci omul nu-şi cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare, și ca păsările prinse în laţ; ca şi ei sunt prinşi şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.” (Eclesiastul 9:12). „Căutarea fără patimă duce la adevăr.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul). Slăbiciunea în pandemie este că adevărul ne este furat, cu propriul consimțământ, când lăsăm mintea necontrolată. Timpul nostru de liniște ne este furat, timpul de părtășie comunitară ne este furat, timpul de meditație la cuvântul Domnului ne este furat de tentativa de a cunoaște lucruri presupuse în loc de fundamente absolute. „Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16:13). „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți într-adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32). „Isus i-a zis: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa.” (Ioan 14:6). Căutați adevărul în Scriptură pentru a găsi liniștea, nu lăsa pandemia să ți-o fure! Toate celelalte lucruri vă vor neliniști!

„Omul desăvârșit este acela care iubește adevărul și dreptatea, care îl iubeşte pe Dumnezeu.” (Sfântul Vasile cel Mare). Alergarea pentru a găsi acea zonă de confort pentru trup și minte răpește un timp valoros din viața noastră, iar în final ne alegem cu trudă, boală, durere și groază. Cerșim milă informațională la fiecare colț de stradă și uităm că Cel ce luminează pe om este Dumnezeu. Un orb cerșea într-un loc public cu inscripția legată la gât: degeaba a ieșit soarele că eu nu îi pot vedea lumina. Ucenicii Lui Isus L-au întrebat despre un orb din naștere: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât Sunt în lume, Sunt Lumina lumii.” (Ioan 9:2-5). În întunericul gros secular, înțesat cu capcane pentru minte și suflet, nu te lăsa orbit! Pandemia are menirea de a stinge lumina! Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:4). Lucrezi pentru mântuirea ta sau ca mântuit? Nu te lăsa orbit de frică, nu te lăsa manipulat, lucrează pentru împărăția lui Hristos!

„Răscumpăraţi vremea, căci zilele Sunt rele.” (Efeseni 5:16). „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.” (Efeseni 6:18). „Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.” (Coloseni 4:5). „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.” (Romani 12:21).  

«
»