Sărbători binecuvântate de Isus!
Lumina sfântă venită din cer prin întruparea lui Isus să vă umple sufletele, să vă aducă sperantă și pace, bucurie în inimă vouă și celor dragi vouă, și multă sănătate!
„Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, care au fost din vechime; (Luca 1:68-70)
Sărbători binecuvântate și pline de Isus, alături de cei dragi, de familiile dumneavoastră împreună cu bisericile unde slujiți!

«
»