„Să nu preacurvești.” (Exodul 20:14) NU Homosexualitate şi lesbianism!

„Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.” (Evrei 13:4).

Homosexualitatea este un păcat vechi ce implică relații intime între bărbat şi bărbat. Lesbianismul implică relații intime între femeie și femeie. Este păcatul care a caracterizat Sodoma și Gomora. Egiptenii, evreii și asirieni aveau legi foarte aspre împotriva homosexualilor. Germanii și vizigoții ardeau pe rug homosexualii. În schimb la greci homosexualitatea a fost în floare precum și la romani. Biserica a condamnat de-a lungul istoriei homosexualismul, însă în această perioadă avem biserici de homosexuali, pastori și preoți homosexuali, lucru deosebit de grav. În 1967 Parlamentul Britanic a legiferat homosexualismul, urmând după acest episod ca homosexualitatea să fie legiferată de mai multe țări, în unele fățiș, iar în altele prin jocuri legislative impuse de politicienii cu influență.

Dumnezeu a instituit relațiile sexuale normale atunci când a creat bărbat şi femeie şi le-a poruncit să nască copii. Aceasta este de fapt o familie! „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Geneza 1:27-28). „Dumnezeu a spus: „Va lăsa omul (bărbatul) pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa (femeie), şi vor fi un singur trup.” (Geneza 2:24).

Sodoma şi Gomora au fost condamnate pentru păcatul sodomiei. „Sodoma şi Gomora şi cetăţie dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.” (Iuda 7). Legea mozaică condamna homosexualitatea. „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea.” (Leviticul 18:22). „Să nu fie nici o curvă din fetele lui Israel, şi să nu fie nici un sodomit din fii lui Israel …căci şi unul şi altul sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.” (Deut. 23:17-18). Pavel scrie în Romani că „mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu” explicând și condamnând practica homosexuală care începe cu necinstirea lui Dumnezeu și înăbușirea conștiinței, nemulțumirea, supraestimarea conceptului de înțelepciune seculară care de fapt este nebunie, divinizarea creației, care mai apoi conduc la acte de homosexualitate, lipsa de respect față propriul trup și a semenilor. (Romani 1:18-27). „ Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase;” (Romani 1:29).

Homosexualitatea este împotriva normalității actelor sexuale. Nimeni nu s-a născut în urma unei relații homosexuale și nimeni nu s-a născut homosexual! Ea se dobândește. Homosexualitatea este asociată cu o gamă largă de caracteristici, potrivit studiilor psihologice:

grad înalt de egocentrism, mândrie, narcisism, masochism, ostilitate și chiar boli psihice. Societatea depinde pentru existența ei de relații sănătoase. Fără acestea întreaga rasă ar dispărea într-o singură generație. Homosexualitatea este o amenințare pentru continuitatea rasei umane. Cel mai puternic argument social împotriva practicilor homosexuale este SIDA. Nu mai este un secret că această boală malignă este răspândită prin practici homosexuale. Ea se transmite de la homosexuali. „Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.” (Iuda 1:7).

«
»