Luna aprilie aduce cu ea o adevărată încărcătură de emoții

Luna aprilie aduce cu ea o adevărată încărcătură de emoții. Biserica se apropie de celebrarea evenimentului Intrării Domnului Isus în Ierusalim, evenimentul crucificării și apoi de mărețul act al Învierii Domnului, când moartea a fost învinsă și drumul spre viața a fost deschis. Deși aceste evenimente sunt sărbătorite de aproape 2000 de ani, ele rămân proaspete și aducătoare de bucurie pentru fiecare generație de credincioși de atunci și până astăzi.În acest context Domnul Isus a instituit două mărețe acte de cult: Cina Domnului sau Împărtășirea cu Trupul și Sângele Său (Luca 22:14-20) și Spălarea picioarelor (Ioan 13:1-17). După cum subliniază evangheliștii aceste momente au fost cadrul unei adânci cercetări de sine, reverență față de Mântuitorul și adevărate acte de credință. Îndemnăm pe toți vizitatorii acestui web-site să nu treacă ușor prin sărbătorile Intrării Domnului Isus în Ierusalim, Crucificării și Morții Domnului Isus și mărețul act al Învierii Domnului! Căutați o relație reală cu Dumnezeu, fiți împreună cu bisericile unde sunteți membrii în aceste perioade părtași la sărbători, deschideți-vă sufletul și lăsați pe Dumnezeu să vă umple! Vă dorim să aveți o perioadă binecuvântată și o sărbătorire plină de împliniri și bucurii! Hristos cel Înviat să vă binecuvânteze! Luca 24:46-48 „Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi Sunteţi martori ai acestor lucruri.”

«
»