Îți merge bine ceasul?

„Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.” (Eclesiastul 3:1).

Vremurile pe care le trăim au adus cu ele schimbări impresionante într-un ritm mai rapid decât ne așteptam. Lucrurile care păreau că sunt la distanță în timp față de noi au venit așa de aproape încât aproape că nu realizăm că de fapt se întâmplă. Guvernații lumii vorbesc despre libertate dar în același timp implementarea sistemului controlului absolut al populației, într-o formă dictatorială modernă, sub pretextul protecției sociale, este accelerat. Valorile fundamentale ale umanității sunt răsturnate, iar practicile odată condamnabile au devenit legalizate și chiar impuse, în și de instituții statale și guvernamentale pentru a fi acceptate. Vocea bisericii este minimalizată, iar oameni ca Papa Francis, de la Vatican, promovează în loc de principii biblice concepte progresiviste. Mike Pence, omul care a stat în spatele președintelui Donald Trump al SUA, vorbește deschis despre o prigoană a credincioșilor. De fapt gongul care anunță că ne apropiem de un moment crucial al umanității răsună mai puternic ca niciodată. „Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul roşu în însuşi cugetul lor.” (1 Timotei 4:1). Tu ști la cât este ceasul istoriei?  

Desigur, strecurându-ne prin zilele încărcate de informații și activități, pierdem uneori noțiunea timpului. Ne spunem vârsta uneori fără să realizăm că cifra anilor este mai mare decât am prefera. Bolile ucigașe care bântuie uneori nu ne dau posibilitatea de a reflecta asupra vieții, făcându-și treaba rapid, deteriorând trupurile noastre atât de repede încât nu mai avem timp să ne punem viața în rânduială. Însă Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la un moment de reflecție. „Căci omul nu-şi cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare, şi ca păsările prinse în laţ; ca şi ei sunt prinși şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.” (Eclesiastul 9:12). „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.” (2 Timotei 3:1). Dacă azi ai încă posibilitatea să te gândești la tine, ești încă în parametrii în care poți lua decizii, fă ceva pentru sufletul tău! Caută să te împaci cu Dumnezeu! Ar fi păcat să lași ziua să treacă fără te împaci cu Dumnezeu! „Câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:15). „Să luăm, deci, bine seama, ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.” (Evrei 4:1). Ești sigur că vei mai auzi sunetul deșteptătorului mâine?

Unii dintre creștini au fost și sunt foarte afectați în perioada de izolare a pandemiei de coronavirus. Ar fi bine să putem spune că efectul este pozitiv. Însă din păcate, odată cu perioada prelungită de inactivitate, condiția spirituală s-a deteriorat. Lipsa de apetit pentru părtășie frățească, promovarea evangheliei și a principiilor biblice în societate, vizibilă până și în refuzul de a fi în contact on-line cu biserica, au adus schimbări. În locul activităților care ne apropie de Domnul, se preferă altceva. Pe fondul acestei adormiri ale bisericii întunericul secular s-a instalat în mintea unui număr tot mai mare de oameni, și din păcate chiar și în mintea celor care sunt parte a membrilor bisericii. Știți că suntem chemați să slujim Domnului indiferent de vremurile pe care le trăim? „Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13:11-14). Ai setat pe ceasul tău alarma deșteptării spirituale? 

Negarea existenței lui Dumnezeu de către seculariști nu trebuie să ne sperie. Infirmația lor nu poate reduce la inexistență divinitatea. Prin asta se încearcă o înăbușire a conștiinței. Dumnezeu este în control! Ceea ce El a descoperit prin profeți trebuie să se întâmple. Anticristul trebuie să între și în biserică și în societate. „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, şi de a se descoperi omul fărădelegii (sau: omul păcatului), fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dând-se drept Dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 2:3-4).  Însă mireasa lui Hristos știe că trebuie să aibă ulei în vas. Când trâmbița lui Dumnezeu va da tonul răpirii bisericii, „dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.” (Romani 8:11). „Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângîiaţi-vă, deci, unii pe alţii cu aceste cuvinte.” (1 Tesaloniceni 4:16-18). Aștepți vremea să sune trâmbița?

„De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.” (1 Corinteni 15:58).

«
»