Îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu!

„Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El. Depărtează-te de fărădelege, şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Şi atunci, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică; îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineţii. Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zădarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.” (Iov 11:13-19) Fiecare om își dorește o viață plină și liniștită, într-un cadru armonios și plin de pace. Cheltuim mult pentru a atinge un astfel de obiectiv. Cel mai greu este să facem uz de sentimente. Dificultatea constă în modul în care le controlăm. Uneori, fără să realizăm iubim sau urâm, acceptăm sau respingem, credem sau tăgăduim. Cert este că simțămintele ne dictează practica, fie că recunoaștem sau nu asta. Privind retrospectiv imaginea anului pe care tocmai îl încheiem, putem să-l definim ca trist sau vesel, cu oferte sau amenzi, un an al prieteniei sau al dușmăniei, liber sau protocolar, împlinirea unui vis sau experiența practică a unui coșmar. Cineva spunea că orice segment al vieții se încheie cu lucruri câștigate pe viață sau cu lecții de viață. Unul dintre cei trei prieteni ai lui Iov, Țofar din Naama, după o tăcere de șapte zile, a avut o reflecție profundă asupra originii lucrurilor în viață privită din perspectiva imaginii oferite de un om (Iov) pe muchia dintre viață și moarte, cu sentimentele răvășite și cu un trup afectat de boală. Sau poate că asupra unui mod de a redefinii valorile pentru timpul scurt dintre naștere și plecare în eternitate. „Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El.” Căci dacă inima este îndreptată spre o țintă, atunci tot trupul va fi angrenat pe acea direcție. Rațiunea va fii remodelată și implicit sentimentele se vor declanșa într-un singur sens. Trăirile vor fii exemplare și cei din jur vor fii provocați de ceea ce vei fii. Pentru că înainte de a face trebuie să fii! Tu fi un om cu inima îndreptată spre Dumnezeu! 2015 să vă fie anul învățării, înțelegerii! Chiar dacă, aparent, cunoștința aduce durere. Mai bine gata de sacrificiu pentru un scop nobil și plin de adevăr decât aplaudat cu nonvalori înșirate în coliere și coroane. 2015 să vă fie anul bunei conviețuiri! Este greu sau plăcut să acceptăm uneori locul în economia unei structuri gândite deja cu minuțiozitate. Dar este nobil să știi să îl „umpli”. Valoarea nu o dă niciodată titlul, indiferent că te numești soț, soție, copil, părinte, simplu cetățean sau o onorabilă personalitate publică. Ci un caracter ales, prelucrat într-un atelier performant, pentru un impact pozitiv cu societatea. Și asta începe când vei fi un om cu inima îndreptată spre Dumnezeu! 2015 să vă fie anul excelenței sănătății atât fizice cât și morale! 2015 să vă fie anul credinței! Îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu! Cu deosebit respect, pentru toți care veți citi aceste gânduri, vă dorim toate cele de mai sus, și mai mult, Dumnezeu să vă asculte rugăciunile și să vă trimită răspuns, prosperitate pentru voi și familiile dumneavoastră, și de ce nu, încă un pas înainte în toate domeniile vieții! FIȚI BINECUVÂNTAȚI ÎN ANUL 2015!

«
»