„Încingeţi-vă, preoţi, şi plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu!

 „Încingeţi-vă, preoţi, şi plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare şi jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru. Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul.” (Ioel 1:13,14) Ioel, este un proroc care promovează un precedent care poate fi luat exemplu pentru biserica contemporană: el îndeamnă un popor care plânge din pricina suferinței să plângă din pricina păcatului! Absența lui Dumnezeu din universul relațional și spiritual a fost cauza generării unei suferințe, evidențiată în cartea profetului ca fiind absența recoltei, dar în fond era calea pentru a rezolva suferința de natură relațională pe linie verticală: popor – Dumnezeu. Data profeției lui Ioel a fost perioada pedepsei cu lăcuste urmata de o acută criză economică cauzată de o perioadă de seceta: amândouă anunțând marea și teribila zi a Domnului. Chiar daca timpul era întârziat, exista încă oportunitatea pocăinței. Cu toate acestea trebuia să fie o pocăință din inima cu regret pentru păcate și în același timp să fie o reîntoarcere cu fața spre Domnul. (Ioel.2:12-13) Când Israel se unea la sărbătoare, post si rugăciune (2:15-17), atunci Dumnezeu avea mila pentru poporul Său, și răspundea rugăciunilor. (2:18-19). Judecata prevestita anterior (1:1–2:17) se transforma în binecuvântare și speranța. Acest aspect al răspunsului Divin se datora următoarelor realități: (1) pocăința poporului din adâncul inimii și nu doar în exterior (2:13a), și (2) Domnul Dumnezeu este darnic și milos, încet la mânie și bogat în dragoste (2:13b). O reală și ziditoare binecuvântare promisă în urma pocăinței, pe lângă o recoltă bună, este prezența Duhului Sfânt peste orice făptură (2:28-32). Acest aspect al crizei, de natură spirituală îl simțim în contemporaneitate. Avem cu toți nevoia acută de o prezență reală a Duhului Sfânt în viața personală și comunitară, manifestată prin trăiri și daruri. Pentru asta vă chemăm la o perioadă de post necurmat de 40 zile, timp în care să cerem Domnului să aibă milă de noi, de familiile noastre, de biserică și să ne binecuvânteze! Iată cum am propus organizarea postului de 40 zile, a bisericii Betel Dublin.

 1. Botez cu Duhul Sfânt pentru cei care nu îl au și umplere pentru cei care au fost botezați.
 2. Daruri spirituale pentru Biserica Betel Dublin.
 3. Un locaș propriu de închinare sau un teren pentru construcția unui locaș pentru biserică.
 4. În fiecare zi vom aduce în rugăciune următoarele ramuri de slujire a bisericii:
  1. Luni: tineretul.
  2. Marți: problemele speciale din biserică.
  3. Miercuri: corul, orchestra, famfara, grupurile de cântare și muzicanții din biserică.
  4. Joi: predicatorii și seminariștii.
  5. Vineri: toate ramurile de slujire cuprinse în secțiunea comitetului executiv.
  6. Sâmbătă: toate ramurile de slujire cuprinse în secțiunea consiliului spiritual.
  7. Duminică: special pentru copii din biserică.
   • Propunere:
  8. Să nu lipsim de la biserică în această perioadă.
  9. Banii proveniți din dărnicie în perioada zilelor de post vor fi dați de fiecare persoană, prin colectele speciale care se vor face, acțiunilor din biserică. Fiecare are libertatea să decidă spre ce acțiune va fi direcționată propria dărnicie.
   • Repartizarea pe grupe:

Grupa 1, Lider: Sorin Aron, Zilele de post:13,21,29 oct. și 7,15 nov. Grupa 2, Lider: Ovidiu Cârcu, Zilele de post:14,22, 30 oct. și 8,16 nov. Grupa 3 Lider: Dănuț Băieș, Zilele de post: 15,23,oct. și 1,9,17 nov. Grupa 4 Lider: Dan Moldovan, Zilele de post: 16,24,oct. și 2,10,18 nov. Grupa 5 Lider: Florin Strâmbu, Zilele de post: 17,25,oct. și 3,11,19 nov. Grupa 6 Lider: Nicu Avram, Zilele de post: 18,26,oct. și 4,12,20 nov. Grupa 7 Lider: Cornel Trifan, Zilele de post: 19,27,oct. și 5,13,21 nov. Grupa 8 Lider: Daniel Clipa, Zilele de post: 20,28,oct. și 6,14,22 nov. Liderii de grupe vor comunica grupelor lista de rugăciune și lucrurile care sunt necesar de comunicat în această perioadă. Vă așteptăm pe toți să ne unim și să strigăm spre Domnul! În luna Octombrie, pe lângă acțiunea de post, conducerea Bisericii Betel își exprimă bucuria și împlinirea sufletească cauzată de evenimentul graduării a celor 20 de studenți care învață în cadrul Seminarului Teologic European (ETS) sub cupola bisericii Betel! De asemenea ne bucurăm și de noua grupă de studenți formată în acest an, de aportul și pregătirea celorlalți studenți din alți ani de pregătire, în cadrul aceluiași seminar. De asemenea ne vom unii cu tinerii, în scopul realizării celei de a X-a conferințe a tinerilor, în cadrul bisericii Betel! Vor fi pe listele noastre de rugăciune și vor avea suportul nostru! „Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmi 67:1,2)


»