Îmbracă-te cuviincios să nu provoci preacurvia! „Să nu preacurvești.” (Exodul 20:14)

Îmbrăcămintea indecentă este o altă formă gravă de încălcare a poruncii a șaptea. Contextul social și cultural contemporan promovează conceptul hainelor care evidențiază părțile intime ale corpului omenesc, scopul evident fiind atracția ochilor și seducția. O astfel de expunere publică a oamenilor provoacă imoralitate. „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:27-28). „Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire!” (Matei 18:7). Hainele au fost făcute de Dumnezeu în grădina Edenului pentru a acoperii goliciunea!

Îmbrăcămintea e un factor foarte important de exprimare a caracterului creștin și de manifestare a personalității. Modul de îmbrăcăminte reflectă interiorul persoanei. Dacă cineva se îmbracă intenționat indecent, provocator, acest lucru este ca un mesaj care descrie starea spirituală a acelei persoane sau sursele din care se alimentează spiritual. Modestia și simplitatea în îmbrăcăminte exprimă respectul față de cei din jur, în mod special privind dimensiunea spirituală. Nimeni nu trebuie să fie o pricină de poticnire sau de ispitire a celor din jur!

Ținuta, trebuie de asemenea, în contextul în care progresismul capătă proporții, să comunice ideea că fiecare persoană se naște cu un gen, care trebuie respectat, pentru că așa am fost creați de Dumnezeu să existăm. Potrivit acestui concept, fiecare trebuie să poarte îmbrăcămintea specifică.„Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, şi bărbatul să nu se îmbrace cu hainefemeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.“(Deuteronomul 22:5). Moda hainelor unisex e răzvrătire împotriva luiDumnezeu prin aceea că sunt şterse sau mixate diferenţele de sex dintre bărbat şi femeie.

În închinarea bisericii vestimentația este un capitol foarte important. Din acest motiv Dumnezeu a vorbit lui Moise cum să facă hainele pentru slujitorii cortului, iar în învățătura noutestamentară apostolii au punctat în repetate rânduri ideea de evlavie țintind ținuta: „Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.“ (1 Timotei 2:8-10). „Orice bărbat, care se roagă sau prooroceşte cu capul acoperit, îşi necinsteşte Capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prooroceşte cu capul desvălit, îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învăleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învălească.” (1 Corinteni 11:4).( Observați vă rog diferența dintre păr ca învelitoare și acoperitoarea capului!)

Așadar, ținuta unui bărbat creștin trebuie să reflecte seriozitate şi decenţă, lipsită de mesaj senzual: cămăşi adânc descheiate, pantaloni sau haine mulate, va avea o tunsoare decentă, fără bijuterii sau alte accesorii preluate sub formă de obiecte vestimentare sau inscripții din diferite culturi, iar în timpul rugăciunii va avea capul dezvelit. Femeia creștină trebuie să fie caracterizată de rușine și sfială în îmbrăcăminte, fără aluzii senzuale: decolteuri generoase, fuste scurte, tricouri fără de mâneci, haine puternic mulate sau transparente, o coafură decentă, evitând bijuteriile și hainele scumpe, iar atunci când se roagă neapărat să aibă capul acoperit cu un batic sau eșarfă.

Îmbrăcați-vă în așa fel încât să fiți plăcuți Domnului! Stabiliți standarde înalte pentru o vestimentație decentă, și educați-vă și copiii în spiritul acestor standarde!

«
»