Fi prezent la închinarea bisericii în care ești membru!

„Mă bucur când mi se zice „Haide la Casa Domnului!”

(Psalmi 122:1)

 

Secularismul își pune amprenta tot mai pregnant pe valorile care au construit societatea. Diluarea esențelor tari ca: familia, biserica și relațiile bazate pe onestitate a devenit o activitate prioritară în media, influențele socio-politice, etc. Moralitatea a căpătat forme acute de relativism. Confortul este prima opțiune în fiecare circumstanță, iar sacrificiile pentru obținerea lui uneori sunt făcute fără a ține cont de mijloace, efecte, valori consumate. De fapt acesta este aspectul luxurian contemporan, în care savurăm izul vedetismului și ne abandonăm în hamacul legănat de vântul schimbărilor, adormiți sub arborii care ne umbresc, fără să ne dăm seama că aproape este întuneric și vin pericolele nopții!

Biserica parcă este ruptă de adevărata ei dimensiune. Căutăm mereu tot felul de tertipuri de acomodare la schimbări, sub pretextul că evoluția lucrurilor trebuie să definească competitivitatea raportată la necesități. De fapt nu negăm nevoia de evoluție și adaptare la context, ci, punctăm pericolul de a dilua esențele tari! Părtășia și prezența este elementul imperios necesar pentru a socializa. Surogatul socializării prin intermediu rețelelor de gen trebuie tratat ca atare: comunicarea modernă și trebuie să recunoaștem, seacă. De fapt, cadrul în care facem act de prezență fizică este mediul adevăratei relații, atât inter-umane cât și pe verticală.

Vă invităm dragii noștri, nu vă lăsați luați de valul secular, chiar dacă este colorat frumos și are fundiță! Diavolul dintotdeauna vrea să minimalizeze conceptul de ascultare de Dumnezeu, încercând interpretări din perspectiva lui, cu interes de a determina pe oameni să decidă că ascultarea de Dumnezeu poate să fie o împletitură de păreri personale cu versete biblice, care nasc ori un liberalism fără orizont ori un extremism îngust și întunecat. „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” (Evrei 10:25) „…veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!” (Psalmi 95:6)

Salutăm pe toți vizitatorii web-site-ului nostru să nu treacă ușor peste provocarea de fi părtași la închinarea și slujirea bisericii și îi îndemnăm să fie prezenți la slujbe!  Fiți împreună cu bisericile unde sunteți membrii în aceste perioade părtași la închinare, deschideți-vă sufletul și lăsați pe Dumnezeu să vă umple! Dacă nu aveți această oportunitate vă invităm on-line alături de noi! Vă dorim să aveți o perioadă binecuvântată plină de împliniri și bucurii!

 

«
»