Ești pregătit pentru răpire?

„Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare Sfântă şi evlavioasă, așteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?” (2 Petru 3:10-12).

Biserica tânjește în aceste vremuri, parcă mai mult ca niciodată, să întâlnească pe Domnul Isus Hristos, Mântuitorul ei. Aceste perioade critice prin care umanitatea trece accentuează că Biblia se împlinește. Semnele prevestitoare ale revenirii lui Hristos sunt tot mai clare. Diavolul parcă prinde a se dezlănțuii tot mai mult, afectând normalitatea stabilită de Dumnezeu. „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi, şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.” (Luca 21:10-13). Secolul XXI, când se strigă libertate și corectitudine politică, este cel mai însângerat veac. Zilnic zeci de creștini pe mapamond, mor sau suferă din cauza credinței lor în Dumnezeu. Peste toate aceste cruzimi, presa seculară bine plătită trage învelitoarea diversiunii, politicienii profită de frica oamenilor și se ascund în sălile de ședință promovând legi antipopulație, iar din când în când vocea unor „rebeli” se aude răgușit și apoi se stinge, că nimănui nu-i pasă. Tu știi cât de aproape este revenirea lui Hristos?

Este posibil ca alergarea noastră pe pământ să nu se termine cu moartea. Există posibilitatea ca revenirea lui Hristos și răpirea bisericii să fie mai repede decât ne așteptăm. „Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:15-17). Noi nu știm când va fi răpirea, dar știm că pentru a fi răpiți trebuie să îndeplinim câteva condiții: „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.” (Romani 8:9-11). Ai Duhul lui Hristos în tine?

Noi suntem Templul Duhului Sfânt. „Nu ştiţi că voi Sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3:16). Această cinste ne-a făcut-o Dumnezeu, după ce prin credința în El, prin Sângele lui Isus, ne-a curățit de păcatele noastre și ne-a dat o nouă identitate la nașterea din nou. Condiția specială pentru răpirea la cer este prezența Duhului în noi, care vine să locuiască în noi doar în urma curățirii și nașterii din nou. Mântuirea nu este un eveniment care a avut loc, în care am cunoscut Harul lui Dumnezeu, ci este o stare în care viețuim în mod constant, după ce am trecut de ziua în care am fost curățați de păcate, călăuziți de Duhul Sfânt, care ne umple, ne învață și ne capacitează pentru a fi plăcuți și la dispoziția lui Dumnezeu. Doar cei într-o astfel de stare sunt mântuiți! Să nu ne amăgim cu teorii! Duhul trebuie să fie în noi, iar acest lucru nu trebuie să fie numai o expresie a caracterului vieții noastre, ci elementul care ne asigură pacea sufletească când ne gândim la veșnicie. Dumnezeu declară mântuiți pe oamenii din această categorie. Tu ai în tine pe Duhul Sfânt? Te-ai rugat să te umple? Umplerea cu Duhul sfânt presupune un proces și o expresie. Nu neglija Duhul Sfânt! „Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.” (Galateni 5:5).

Așa după cum credința în Dumnezeu este respinsă azi de societate, așa și credința în viața dincolo de moarte este marginalizată și ridiculizată. Conceptul că totul se va termina la mormânt este tot mai îmbrățișat. Comoditatea și dorința de a nu da socoteală nimănui a devenit iluzia după care oamenii aleargă. Unii au găsit o altă cale de a-și liniști conștiința preluând din hinduism ideea reîncarnării sau din islamism ideea purificării sufletului după moarte. Însă realitatea este că la finalul vieții se va pune pecetea pe ceea ce am făcut fiecare, urmând ca la învierea din morți fiecare să răspundă de faptele lui. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Corinteni 5:10). „Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.” (Apocalipsa 20:11-13). Dacă azi firul vieții tale va fi întrerupt, cum va arăta cartea vieții tale pe care se va pune pecetea?  

„Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii!” (Efeseni 6:14-18).

„Maranata” – Domnul nostru vine!  

«
»