Viziune de lucru 2015 BETEL DUBLIN

„…caută pacea, şi aleargă după ea!” (Psalmi 34:14)

Anul 2015 a debutat cu multe provocări. Desigur, pe lângă lucrurile care par realizări suntem expuși la eșec. Vulnerabilitatea poate să își spună cuvântul. Dar noi pornim la drum cu credință, rostind mereu un cuvânt care reprezintă un mandat pentru membrii bisericii Betel în perioada acestui an: „Pace!” C.S. Lewis spunea: „Cred în Dumnezeu aşa cum cred în răsăritul soarelui. Nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.”                 Preliminarii:

-Dorim o viziune care să devină o continuitate, indiferent de schimbările de personal. -Dorim să primeze principialitatea. -Dorim o pregătire de noi slujitori și posibilitate de lansare a acestora. -Dorim o relaționare activă cu bisericile din contextul nostru: Dublin și Irlanda.

Iată ce reprezintă viziunea  P A C E  pentru noi:

Promovarea responsabilității, lucrului organizat, calității slujirii și a unei forme de structurare specifice bisericii Betel

-Capacitățile de lucru personale (a tuturor membrilor) vrem să le folosim la nivelul solicitărilor și provocărilor actuale. Calitatea este un obiectiv în slujire. Noi credem că slujirea calitativă este în primul rând o călăuzire divină (Ioan 16:13-15), o înflăcărare a darului Duhului Sfânt în credincios (2 Timotei 1:6) și un bun management a responsabilității încredințate (2 Timotei 4:5).

-Competitivitatea reflectă modul de pregătire și raportul la formele actuale de manifestare ale societății (2 Timotei 3:1-7). Elementele timp, evoluție și evaluare trebuie implementate corect. -Responsabilizarea compartimentată (Exodul 18:14-26). Eliminarea suprasolicitărilor este un obiectiv cu caracter permanent. Eficiența este dată de tactică și claritate.

Accent pe generația de schimb: spiritualitate, orientare, implementarea cunoștințelor biblice

Munca cu adolescenții: (aproximativ 65 adolescenți) Accent pe spiritualitate: Învățarea cunoștințelor biblice. Accent pe creșterea spirituală: integritate, rugăciune, atitudine, forme de slujire. Orientarea pentru slujire. Descoperirea și promovarea calităților individuale. Cooptarea pentru slujire în echipe cu specific. Rugăciune pentru daruri compatibile cu și pentru generația actuală. Implementarea cunoașterii: Program parțial în limba engleză 1 dată pe lună. Accent pe limba română. Studiile pe teme.

Conturarea bisericii pe plan intern și extern

Intern: Revizuirea și actualizarea efectivului membral al bisericii. Implementarea implicării în evanghelizare a membrilor bisericii de tip 1+1. Implicarea în slujire a unui număr cât mai mare posibil de membrii. Discutarea periodic a activităților fiecărui departament și aportul echipei de lucru (slujitorilor) pentru îmbunătățire. Vizitele de pastorație cu scop de cunoaștere și apropiere de membrii bisericii. Fiecare membru vizitat cel puțin o data pe an. Vizitele se fac de către slujitori!

Extern: Definitivarea sistemului de relaționare cu bisericile filii și cu bisericile aparținătoare. Crearea unui sistem de relaționare interbiserici în zona geografică de influență. Nu vrem să avem o biserică izolată!

Edificarea competitivă

Studii biblice, seminarii și conferințe raportate la necesități. Definitivarea Rânduielii bisericești locale. Perioade de rugăciune și post cu specific. Implementarea a două zile de post organizate săptămânal. Creșterea fondurilor financiare. Vrem atunci când rostim cuvântul pace să ne aducem aminte de ceea ce trebuie să facem. „Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:7)

Să fiți binecuvântați cu toți!

«
»