Cu mască sau fără mască?

„Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4:13).  

Pandemia care bântuie lumea a adus pentru oameni ceva ciudat; multe țări s-au luptat ani de zile pentru ca legislația să specifice că fața cetățenilor trebuie să fie liberă pentru identificare, însă acum purtarea măștii a devenit normativă. Protecția organelor care pot fi infectate prin inhalarea unui virus care provoacă moartea a devenit o prioritate. Pentru că ne protejăm, ne punem mască și ne dezinfectăm. Însă și o mască infectată, care este pusă, poate provoca mai mult rău decât protecție. Oare pentru condiția spirituală avem elemente de protecție? Masca sanitară este bună pentru trup, dar ce avem pentru suflet?

Nu-ți pune masca infectă a înșelătoriei! „Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, şi le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile şi gâtul, care era fără păr.” (Geneza 27:15-16). Când dorința este mai mare decât posibilitatea atunci apare efectul trișatului. Schimbarea imaginii personale sau a  lucrurilor pentru a induce în eroare pe cineva se numește înșelătorie. Iacov a purtat masca infectă a înșelătoriei până când l-a întâlnit un străin, un om a lui Dumnezeu. Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov” a răspuns el. Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.” (Geneza 32:27-28). Luptă-te să nu fi infectat cu înșelătorie!

Nu-ți pune masca sfințeniei dacă nu ești sfânt! „Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era Fariseu, şi altul vameș. Fariseul sta în picioare, şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulțămesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.” Vameșul sta departe, și nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 18:10 -13). Imaginea percepută de cei în fața cărora ne afișăm nu întotdeauna reprezintă realitatea. Putem poza bine pentru critici, însă cel care face adevărata verificare este Dumnezeu. Când cineva se străduiește să arate bine căutând un reper pentru a face comparație va pierde din obiectiv idealul sfințeniei pe care l-a fixat Dumnezeu. Luptă-te să placi lui Dumnezeu!

Nu te ascunde după o identitate falsă! Cosmeticele ne ajută să redefinim trăsăturile feței, însă întotdeauna miezul este sub coajă. Elementele publicitare au ajuns să coste uneori mai mult ca marfa. Ambalajele pompoase nu întotdeauna ascund mărfuri de calitate. Nici ascunderea noastră sub forme populiste nu îl impresionează pe Dumnezeu. El va ști întotdeauna cine suntem, și cum gândim. „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei, şi să se fi dat săracilor?”azis Iuda când o femeie jertfea pentru Domnul. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ, şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.” (Ioan 12:5-6). Hristos poate fi găsit în omul sincer, și cel care poate face și cel neputincios. „Veniţi binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniță, şi aţi venit pe la Mine.” (Matei 25:34-36). Luptă-te să fi un creștin autentic.  

Nu-ți pune masca interesului secular! Papa Francisc într-o declarație revoluționară pentru Biserica Catolică, a anunțat că susține parteneriatul civil între persoanele de același sex, în opoziție cu poziția oficială a Vaticanului în această privință, dar și cu cea a predecesorilor săi, relatează Agenția Catolică de Știri, care citează un documentar difuzat pentru prima oară miercuri, 21 octombrie 2020, la Roma. Dorința de a impresiona și a rămâne în obiectivul concepției progresiviste este o boală care cauzează moarta spirituală atât a celor actuali cât și a celor din generațiile viitoare. Nu vă fie frică de urmări! „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.” (Matei 10:28 ). „Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El; dar de frica Fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă.” (Ioan 12:42).   

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” (Efeseni 6:12-13).

«
»