Botezul în apă

     „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20)

Suntem bucuroși ca în anul 2016 să avem o nouă grupă de candidați care vor încheia legământ prin botez. Mulțumim în deosebi Domnului care prin Jertfa sa mântuitoare face ca sărbătorile bisericii să continue, provocându-ne la reverență și pe această cale tuturor celor care au făcut posibil asta, prin modul lor de a evangheliza, de a slujii și de a sta la dispoziția lui Dumnezeu.

Forma practică de împlinire a marii trimiteri a lui Isus, enunțată după episodul învierii, biserica o materializează în trei capitole majore:

  1. Faceți ucenici!

Elementele constitutive ale realizării acestui obiectiv sunt acceptarea și inițierea. Este de remarcat faptul că un ucenic nu este luat forțat în echipa unei calfe, el trebuie să decidă participarea. Nivelul de start al uceniciei este echivalentul libertății de decizie sau al liberului arbitru. Desigur alegerea este una voită pe o bază informațională, așezată în învățătura biblică și experiența tangenței cu Calfa. Rezultatele unei astfel de etape este evident startul pocăinței care precede nașterea din nou.

Inițierea are corespondențe justificate în etapa uceniciei; de fapt aici se dăltuiește forma ucenicului. Stabilirea obiectivului și a strategiei de atingere a acestuia sunt elementele vitale. Ucenicul lui Hristos trebuie să copieze pe Hristos: ținta trebuie să fie Împărăția Cerurilor propovăduită de El, iar calea trebuie să fie urmele pașilor Lui. Costul uneori surprinde, însă întotdeauna scopul trebuie să rămână nobil și dorit de atins. La început pașii sunt ca a unui novice dar încet, experiența urmării lui Hristos poate maturiza învățăcelul pentru a deveni mai performant. Întotdeauna în raport cu cel care este Calea, ucenicul rămâne ucenic. Fiți ucenici ai lui Isus!

2. Botezați!

Dimensiunea botezului cuprinde câteva aspecte paradigmatice ale elementului spiritualitate:

Cufundarea în apa botezului, așa cum Pavel scrie romanilor: „Nu ştiţi că toţi câți am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” (Romani 6:-4)  reprezintă o nouă formă de abordare a vieții. Adică o formă de viață care să ne facă compatibili cu ceea ce s-a întâmplat cu Isus după înviere: ascensiunea în împărăția lui Dumnezeu. Cufundarea în apă este paradigma dezbrăcării de omul nepocăit, iar ridicarea este simbolul învierii noastre spirituale într-o formă prescrisă pentru eternitate. De fapt, conform teologiei petrine, în apă prin cufundare nu se produce spălarea ci mărturia! Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,” (1 Petru 3:21)

Desigur botezul are și formă normativă: este aspectul credinței mântuitoare enunțate faptic, „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16:16), precum și forma de angajament exprimată prin legământ: slujirea pentru toată viața. Botezați-vă ca să fiți mântuiți!

3. Învățați!

Aspectul învățării nu este unul cadrat într-o unitate de timp limitată. Este o continuitate! Duhul pregătește biserica pentru reîntâlnirea cu Hristos, iar forma de lucru a Duhului este una pliată pe sistemul de lucru al bisericii, raportul făcându-se specific la slujitori și daruri. „Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26)  Scopul primirii Făgăduinței dată în ziua Cinzecimii este mărturisirea, care este suplimentată de carismele primite de primii creștini prin Duhul. Vorbirea persoanelor umplute cu Duhul Sfânt la Rusalii au impresionat audiența, iar mai apoi au influențat deciziile celor trei mii de oamenii care primesc pocăința. Perpetuarea umplerii oamenilor cu Duhul Sfânt a făcut ca biserica să înregistreze progresie, iar cuvântul inspirat scris să devină normativ pentru creștini. Asimilarea învățăturii este o poruncă: continuați să fiți învățabili, și astfel utili și eficienți în promovarea valorilor Împărăției lui Dumnezeu!

Așadar, biserica Betel acceptă să fie botezați doar cei care au fost inițiați prin cateheză, apoi după botez, învățarea și slujirea trebuie să continue. Viața de pocăință nu este una lipsită de dinamism: ea trebuie să fie o activitate constantă și în același timp o progresie. Responsabilitatea propovăduirii ne aparține, până la sfârșitul veacurilor!

Dorim celor ce primesc botezul o viață de biruință în Hristos!

«
»