Atitudini în biserică!

„Mă bucur când mi se zice „Haide la Casa Domnului!” (Psalmi 122:1)  

Astăzi pentru că este duminică, vreau să vă provoc să descoperim câteva lucruri care pot face din biserică locul cel mai atractiv. Biserica este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut natura să fie un izvor de plictiseală și nici biserica locul unde creștinii să vină sumbrii, iar dacă într-o jumătate de oră nu există exerciții fizice ca ridicatul în picioare sau plecări pe genunchi rutinale, să se dea tonul la căscat. Biserica este locul unde trebuie să existe o infuzie de viață, unde omul să primească energie și sufletul să se liniștească. Rolul slujitorilor responsabili din biserică este evident aici. Ei trebuie să se pregătească continuu pentru slujire, iar biserica să se roage pentru ei! „Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți.” (Efeseni 1:17).  

Când mergi la biserică pleacă cu mentalitatea că Biserica este trupul lui Hristos! „Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa, și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Romani 12:4).  De cele mai multe ori, semnele unei boli grave cauzate de un organ bolnav, apar prin anumite forme, pe care ar trebui să le tratăm cu seriozitate. Cele mai întâlnite sunt starea de greață, pierderea poftei de mâncare, pielea palidă, oboseala cronică. La fel este și în trupul lui Hristos: plictiseala, lipsa de dorință de participare, schimbarea aspectului exterior chiar, sublinierea motivelor care ne distanțează în defavoarea celor care ne unesc, spun că este vorba clar de boală spirituală. Când cineva are mai multe motive să lipsească de la biserică decât să participe, este evident că ar trebui serios să își pună problema tratării bolii sufletului. Chiar și când indică că lipsește regulat de la slujbe, pe motiv că face favoruri altora. Nu te ascunde după generozitate, asigură-te că ești bine spiritual înainte de toate!

Biserica este mireasa lui Hristos. „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.” (Isaia 61:10). Fiecare mireasă care se pregătește pentru ceremonialul căsătoriei se străduiește să fie impecabilă. Nu am văzut mireasă care să-și aștepte mirele pesimistă. Ea este tot timpul cu ochii ațintiți în direcția de unde știe că mirele vine, și arde de nerăbdare să apară, să o întâlnească și să o aprecieze. Stă în odaia ei pregătită, împreună cu alaiul care o însoțește. Când cineva nu mai este bucuros să fie în contact cu biserica, oare mai este parte din mireasă? Căsătoriile nu se fac cu mirii la distanță, și nici on-line. Mirele trebuie să-și ia în mod fizic cu el mireasa, iar mireasa trebuie să fie cât se poate de reală, nu virtuală! Așa că, dacă nu ești oprit de pandemie, du-te la biserică! Dacă din motive de securitate medicală nu se fac slujbe la biserica unde ești membru, fă tot posibilul să stai conectat cu biserica, preferând conexiunea fizică! Și doar dacă nu poți, conectează-te on-line!

Noi suntem templul lui Dumnezeu. Așa dar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi Sunteţi zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2:19-22). Orice cărămidă scoasă din zid devine reziduu. Cărămida pusă în locul ei, capătă valoare, își împlinește menirea și are șansa, ca împreună cu suratele ei să construiască rezistență în fața intemperiilor. Lasă-te zidit de Hristos în măreața construcție a templului Său, ca să îi vezi slava când se va coborî în timpul închinării. „Căci piatra din mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda îi răspunde.” (Habacuc 2:11). Descopere locul unde ești chemat să slujești, fă-ți slujba cu sârguință și excelență, făcând lucrarea ta faimoasă, nu pentru oamenii, ci pentru ziua când însuși Mirele te va aprecia! „Când mâinile Sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă.” (Eclesiastul 10:18).

Așa că, dragul meu, te întreb: mai ști cum este să te rogi marțea cu biserica? Mai ști cum este închinarea bisericii în cursul săptămânii? Mai ști cum este gustul Trupului și Sângelui lui Hristos de la Cina Domnului? Mai ști să cânți cântarea cu biserica, cu fratele și sora despre care ți sa-u spus multe, și poate neadevărate? Mia ști să ierți? Mai ai sentimentul împlinirii că te-ai implicat? Du-te la biserică și descopere frumusețea închinării!

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.” (Evrei 10:25).  

«
»