Luminați de sărbători!

Lumina este stimulul care acționând asupra retinei din ochi, produce senzația vizuală. Din punct de vedere fizic, lumina este o radiație electromagnetică; pentru a fi percepută de om ea trebuie să aibă anumite caracteristici: frecvența trebuie să fie cuprinsă între limitele sensibilității vizuale ale receptorilor fotosensibili din retină, adică în domeniul de lungimi de unde de circa 300–660 nm, iar intensitatea trebuie să depășească pragul de sensibilitate al acestora. În sens larg se poate folosi termenul de „lumină” și pentru radiații electromagnetice invizibile pentru om, ca de exemplu lumina infraroșie sau cea ultravioletă. Lumina împreună cu temperatura fac parte din factorii ecologici.
Atât lumina provenind direct de la o sursă de lumină, cât și cea transmisă, reflectată, împrăștiată sau difractată de diferite corpuri, are pentru ochiul uman o serie de caracteristici, printre care: intensitate luminoasă, determinată de puterea transportată de radiație și de sensibilitatea retinei; culoare, determinată de spectrul de frecvențe ale radiației incidente pe retină; polarizare, determinată de planurile sau planul de oscilație al undelor electromagnetice; coerență, determinată de faza oscilațiilor.
Domnul Isus a s predicat mulțimilor care îl urmau și ucenicilor evocând o caracteristică aplicabilă pentru viața de creștin ca fiind lumina. „Voi Sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:14-16)
Este de remarcat și afirmația despre Sine: „cât Sunt în lume, Sunt Lumina lumii.” (Ioan 9:5). Și ca o completare a acestora Luca descrie evenimentul anunțului întrupării lui Isus așa: „Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.” (Luca 2:9) Este evident că strălucirea percepută în noapte era o lumină, iar lumina era Slava Domnului.
Dorim ca în aceste zile de sărbătoare, intensitatea luminii reflectată sau difractată șă vă fie dată de apropierea voastră de, și conectarea cu Dumnezeu. Să fie percepută de cei din jurul vostru la o capacitate maximă de intensitate, radiațiile lumini să pună în evidență sfințenia voastră determinată de inspirația divină prin modelarea caracterului vostru de creștini, și astfel să influențați societatea și lumea difuză în care noi ne târâm, dând sens sărbătorii care ne stă în față!
Sărbători binecuvântate cu Isus!

«
»