MISIUNE

Însuflețit de mandatul încredințat de Domnul Isus Bisericii Sale, și anume, de a merge până la marginile pământului să predice Vestea Bună a împăcării omului cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Hristos, departamentul de misiune și evanghelizare al Bisericii Betel își propune să realizeze această dorință a Celui ce a murit pentru omenire și este viu în vecii vecilor.

Activitatea departamentului de misiune și evanghelizare se desfășoară pe trei planuri:

  1. pe plan intern: în cadrul Bisericii Betel prin invitarea celor nemântuiți la biserică;
  2. pe plan național: prin slujirea în bisericile filii ale bisericii Betel din orașele: Ballymena, Galway și Wexford, unde se organizează plecări lunare;
  3. pe plan internațional: în România suntem implicați în județul Tulcea, în localitatea Miorița, unde am construit o biserică; organizăm plecări tot la 2-3 luni de zile în localitatea Miorița și în localitățile din împrejurimi.

În Africa: în Tanzania, Biserica Betel, prin departamentul de misiune a sponsorizat renovarea unei școli biblice.

Lider departament misiune,

Prezbiter Ovidiu Cârcu