Cu sau fără cercei

Trăim vremuri în care exprimarea exterioară a sfințeniei a devenit ridicolă pentru unii, iar acei care se comportă așa și se expun diferit de societatea seculară sunt numiți homofobi, ciudați, retardați, etc. Dumnezeu vrea ca biserica să aibă un aspect curat, întreținut elegant și fără extravaganță. Creștinii trebuie să se îmbrace frumos, cu bun simț și fără excese sau excentricități. „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule din aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, și erau supuse bărbaților lor;” (1 Petru 3:3-5).  

„Poporul meu este asuprit de niște copii, și-l stăpânesc niște femei! Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, și pustiesc calea pe care umbli! Domnul Se înfățișează la judecată, stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său și cu mai marii lui: „Voi ați mâncat via! Prada luată de la sărac este în casele voastre! Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul Meu, și apăsați pe săraci?” zice Domnul, Dumnezeul oștirilor. Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului Sunt mândre, și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel, și zornăesc cu verigile de la picior, Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi rușinea”. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, şi sorişorii şi lunişoarele, cerceii, brățările şi măhramele; legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierele descântate; inelele şi verigele de la nas; hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; oglinzile și cămășile subțiri, turbanele şi mahramele ușoare. Şi atunci în loc de miros plăcut va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încrețit, un cap pleșuv, în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumusețe. Bărbății tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă. Porţile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli; și ea va ședea despoiată pe pământ.” (Isaia 3:12-26) 

Unii consideră că evoluția cunoașterii facilitează purtarea podoabelor și aceasta ar trebui să neutralizeze simplitatea, smerenia, evlavia, motivând părerile proprii cu conceptul că sunt superiori prin cunoaștere, nivelului de pe care se poticneau altădată. Iată ce spune Biblia: „Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice: „Nu este în mine” şi marea zice: „Nu este la mine.”; Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint; nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas din aur ales. Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele.” (Iov 28:12-18).

Uneori bogăția este exprimată în expunerea bijuteriilor sau lucrurilor de valoare. „Ioram avea ca frați, fii ai lui Iosafat, pe: Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael şi Şefatia, toți fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur şi în lucruri scumpe, împreună cu cetăți întărite în Iuda; dar împărăția a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul-născut.” (2 Cronici 21:2). Însă pe vremea aceea acest lucru era o formă de păstrare a valorilor. Însă valoarea noastră ca și creștini trebuie să fie în mărturia de creștin adevărată. „Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfințenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile.” (Psalmi 93:5). „Domnul, Dumnezeul lor, îi va scăpa în ziua aceea, ca pe turma poporului Său; căci ei sunt pietrele cununii împărătești, care vor străluci în țara Sa!” (Zaharia 9:16).  „Strălucirea şi măreția sunt înaintea Feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt.” (Psalmi 96:6).

«
»