Editoriale

Despre familie

Publicat: 01/04/2014

Asistăm în era noastră la renaşterea unui păgânism domestic, ce înaintează insistent spre un cult al goliciunii, ruinând familia din interior şi din exterior. Din interior, prin trădarea iubirii şi a sfinţeniei, iar din exterior prin însuşirea unor modele străine. Astfel sub privirea neputincioasă a şcolii şi a Bisericii se trasează coordonatele unei noi civilizaţii...

Mai departe

Natura lui Dumnezeu

Publicat:

În toate eforturile noastre pentru a lărgi şi spiritualiza conceptul uman de Dumnezeu, suntem extrem de defavorizați de capacitatea limitată a minţii umane. Aceasta ne încurcă în eforturile noastre de a zugrăvi valori divine şi de a prezenta semnificaţii spirituale minţii finite şi muritoare a oamenilor. „Oricât de dificilă ar fi o definiție exactă a...

Mai departe

Sa-L cunoastem pe Dumnezeu!

Publicat:

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis:  „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi,  să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.”  Marcu 8:34   Crucea este unul dintre simbolurile cele mai răspândite și în același timp printre cele mai vechi. El se găsește...

Mai departe

CRUCEA

Publicat:

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis:  „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi,  să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.”  Marcu 8:34   Crucea este unul dintre simbolurile cele mai răspândite și în același timp printre cele mai vechi. El se găsește...

Mai departe

Moise: model de slujitor al Vechiului Testament

Publicat: 01/01/2014

Introducere. „Tora ni se oferă de mai multe secole pe perga­mente grele şi venerabile, în lungi coloane majes-tuoase şi monumentale. Ebraica, cu caracterele sale pătrate şi sculpturale ne oferă, aici, originalitatea operei lui Moise, în cinci Cărţi (Pentateuh) cuprin­zând istorisiri despre Geneza lumii, despre potop, alianţa încheiată de Dumnezeu cu Abraham, Isaac şi Iacob, relatarea...

Mai departe

1 2 3