Seminarul Teologic European (ETS)

Vă mulţumim că aţi accesat pagina Seminarului Teologic European din Irlanda Dublin!

Seminarul Teologic European cu extensie în Irlanda Dublin se desfaşoară în cadrul Bisericii Betel cu bunăvoinţa bordului pastoral care a amenajat săli de clasă la nivel de colegiu pentru ca acest seminar să se desfăşoare în condiţii favorabile.

Membrii corpului profesoral ETS din Dublin Irlanda consideră învațatura indispensabilă, de aceea avem ca scop prin cursurile predate ca atât prezenții cât si viitorii studenți să fie pregătiţi din punct de vedere academic şi pastoral.

Creştinismul astăzi traieşte un moment fară precedent în istorie unde societatea contemporană influențată de umanismul secular, desființează rând pe rând legile şi poruncile lui Dumnezeu. Într-o societate dezumanizată unde principiile biblice şi morala creştină este considerată învechită şi fară valoare, credincioşii sunt chemaţi de Dumnezeu să fie sare şi lumină pentru o generaţie în descompunere, dar şi să raspundă nevoilor spirituale a tuturor claselor sociale indiferent de cultura şi erudiţia laică pe care o au.

În virtutea celor amintite cei care vor să-şi întărească chemarea din partea Domnului indiferent daca sunt implicați într-o slujbă sau nu, sunt aşteptați pentru înscrieri în luna Septembrie a fiecărui an.

Coordonator, Mugurel Doroscan

 Extensie (ETS) pentru Bisericile Româneşti din Europa (Irlanda)

Seminarul Teologic European este aprobat de către Ministerul Educației în statul Baden Württemberg, Germania. ETS este un membru fondator al Asociației Teologice Penticostale Europene (EPTA), precum și membru al Asociației Europene a misiunii Studenţeşti (AEVMP) şi a Asociației Europene de Acreditare Evanghelică (ASEE). Gradele de Master sunt acreditate de către Lee University (Cleveland, TN, Statele Unite ale Americii).

 I. Programa de studiu pentru nivelul I

(Pentru nivelul I de studiu se acorda 36 de credite)
1. Introducere în Vechiul Testament
2. Introducere în Noul Testament
3. Lucrarea creştină I
4. Lucrarea creştină II
5. Hermeneutică
6. Doctrinele Biblice I
7. Pneumatologie - Persoana şi Lucrarea Duhului Sfânt
8. Omiletică
9. Evanghelism şi Misiune
10. Închinarea biblică
11. Educaţia creştină
12. Istoria Trezirilor Spirituale
13. Educarea copiilor în Şcoala Duminicală
14. Practică supravegheată

II. Programa de studiu pentru nivelul II
(Pentru nivelul II de studiu se acorda 78 de credite numai dacă nivelul I este complet încheiat)

1.Studiul exegetic al unei cărţi din Vechiul Testament (Deuteronom, Isaia , Ieremia, sau Lit. Poetică)
2.Studiul uneia din următoarele cărţi: Luca, Marcu sau Faptele Apostolilor
3.Studiul unei epistole: Romani, 1Corinteni sau Evrei
4.Etica Creştină (Sfinţirea)
5.Istoria Bisericii Timpurii şi Medievale, sau Reforma şi Istoria modernă
6.Teologie Sistematică
7.Asistenţa socială creştină
8.Consilierea biblică
9.Misiune şi plantare de bisericii
10.Teologia pastorală (slujba Pastorală)
11.Administraţie Bisericească
12.Muzică II
13.Lucrarea cu tineretul sau cu seniorii
14.Practică supravegheată

III. Programa de studiu pentru nivelul III
(Pentru progrma I, II si III de studiu se acordă un total de 96 de credite echivalate la nivel de colegiu)
Pentru obţinerea acestui nivel de calificare se cer :
1.Diplomă de bacalaureat.
2.Studiile teoretice de la celelalte nivele (I şi II)
3.O practică supravegheată de un an de zile sau
4.Se vor scrie regulat rapoarte de practica din partea studenţilor şi a mentorilor care supraveghează practica.
5.Fiecare student va avea de scris o lucrare ştiinţifică, pentru absolvire, referitoare la o anumită ramura practică a unei biserici locale sau despre aplicarea practica a cunoştinţelor teoretice, în slujirea bisericii

IV. Condiţii de înscriere
1. Cerere de înscriere tip
2. O recomandare de la pastorul sau conducătorul Bisericii.
3. Certificat de 10 ani de scoală pentru nivelul I şi II
4. Liceul sau echivalentul a 12 ani de studii

V. Despre profesori
• Profesorii vor avea nivel universitar de pregătire.
• Pentru nivelul II sau III (colegiu) profesorilor li se cere nivel de Masterat sau Doctorat.
• Profesorii vor fi majoritatea de origine română, dar vor fi şi de la ETS cu predare în engleza şi traducere în limba română.

V.Membrii al corpului profesoral (ETS) din Irlanda sunt:
Mugurel Doroscan, Florin Mihutescu, Aron Petru.

VI.Coordonator principal (ETS) pe Europa
Prof: Martin Schaser
Mobil: 0043-650-5498110
E-mail: schaser@aon.at

VII.Coordonator principal (ETS) în Irlanda
Prof: Mugurel Doroscan
Mobil: 0871316183
E-mail: mugureldoroscan@yahoo.co.uk

VIII.Colaboratori (ETS) în Irlanda
Prof: Florin Mihutescu
Mobil: 0876962892
E-mail: florinluci2001@yahoo.com

Prof: Aron Petru
Mobil: 0860824864
E-mail: titiaron2002@yahoo.co.uk

IX.Informaţii suplimentare
Seminarul Teologic European website: http://www.ets-kniebis.de


CERERE PENTRU ÎNSCRIERE FORMAT  PDF APASĂ BUTONUL DE MAI JOS


dawnlodeaza