Sfințirea în Cadrul Închinării Comunitare

Motive Pentru Post și Rugăciune  -Luna August-

Relația cu Biserica

 1. Mulțumire pentru apartenența în biserică
 2. Putere de a fi părtași la sarcinile bisericii
 3. Descoperirea chemării pentru slujire
 4. Acceptarea diferențelor (unitate)

Relația cu Cei de Afară

 1. Mântuirea celor care sunt pe calea pierzării
 2. Puterea de a-L mărturisi pe Domnul Isus
 3. Lumină; cum să-l mărturisim pe Domnul Isus.
 4. Puterea de a pierde, în scopul mărturisirii si mântuirii celor pierduți

 

Motivele principale de rugăciune și post în luna Mai:

Sfințirea in Cadrul Închinării

 1. Relația cu Dumnezeu:
 • Creșterea în dragoste pentru Dumnezeu
 • Dorința pentru a petrece timp cu Dumnezeu in cămăruță
 • Domnul să fie întotdeauna în fața ochilor noștri (frica de Domnul)
 • Dumnezeu sa ne ajute să administrăm timpul în mod corect
 1. Relația cu Aproapele
 • Respectul reciproc în familie
 • Umplerea și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră
 • Respectarea cuvântului dat (caracter, trăirea în adevăr)
 • Mulțumitori pentru ce am primit (familie, lucruri materiale)

 

Motivele principale de rugăciune și post în luna Aprilie:

Sfințirea in Cadrul Familiei

 1. Pentru Părinti:
 • Unitate
 • Întelepciune
 • Roada Duhului Sfînt
 • Trezire Spirituală
 1. Pentru Tineri:
 • Nașterea din nou
 • O dorință inflăcărată pentru a cerceta Evanghelia
 • Dorință pentru sfintire
 • Biruință în fața ispitelor de fiecare zi
 1. Pentru Copii:
 • Protecția Domnului
 • Ascultare de părinți
 • Sănătate trupească
 • Creștere în statură și întelepciune